STEINAB

TJÄNSTER SOM ERBJUDS

 

 • Mängdberäkning   

 

 • Reglering av ingående kontraktsarbeten

 

 • Värdering av entreprenadhandlingar och kontrakt (juridik)

 

 • Upprättande av modeller(mark) för maskinguidning

 

 • Uthyrning mätutrustning

 

 • Uthyrning av maskinutrustning 

 

 • Projektering

 

 • Grundutbildning för mättekniker på bygget